Spelling BeeSpelling Bee деген эмне?

Spelling Bee -  бул катышуучулардын аудитория алдында сөздөрдү тамгалап айтып беруусун шарттаган оюн.

Бул программанын идеясы бир канча жыл популярдуу болуп келген Америка Кошмо Штаттарынан келген. Бугунку күндө  Spelling Bee Улуу Британияда, Австралияда, Жаны Зеландияда, Канадада жана Индонезияда өткөрүлүп келет. Бул жарыш акыркы жылдары абдан актуалдуу болуп, учурда дүйнө жүзүндөгү көптөгөн окуу жайларда өтөт.

Spelling Bee ни эмнеге откоруу керек?

Spelling Bee студенттердин суйлөөсүн өнүктүрөт, сөз байлыгын өстүрөт жана англис тилин туура колдонууну үйрөтөт. Бул оюн катышуучулардын өзүнө болгон ишенимин күчөтөт, а эн негизгиси абдан кызыктуу болот.

 Тамгалап айтуу эмне учун маанилуу?

Сөздөрдү туура айтуу адамдарга ырахат тартуулайт! Туура орфография жазууда жардамчы болот. Мындан сырткары жазылган сөздү туура айтуу оозеки кепте пайдалуу болуп саналат. 70%дан ашык англис тилиндеги сөздөрдүн айтылышын түшүндүрүп берүү мүмкүн эмес, 3% сөздүн айтылышы такыр эле эрежелерге дал келбейт. Spelling Bee – студенттерге көйгөй жараткан сөздөрдү жазуудагы тоскоолдуктарды жеңүү үчүн жардам.

Жарышка кимдер керек?

1) Катышуучулар: англис тилин үйрөнүп жаткан бардык деңгээлдеги студенттер катыша алат.

2) Калыстар: максаты жарышты контролдоо жана оюнду кынтыксыз өткөрүүнү камсыздоо.

3) Сөздөрдү тамгалап айтуучулар , б.а. Spelling Beeдеги эң маанилуу ролду ойногондор.