Sağlık Merkezi


Müdür:   Saodat MOLDOBAYEVA

İletişim:

Tel.:            +996 312 25 29 73

Faks:          +996 312 541935

Adres:  Bişkek şehri, Cengiz Aytmatov Kampüsü.