Достор! Кыш жакындап келе жатат. Жылуу кийингиле.


Достор! Кыш жакындап келе жатат. Жылуу кийингиле.