Абитуриент-2018


 

Эмне үчүн МАНАС?

 • Бүтүрүүчүлөр Кыргыз Республикасынын жана Түркия Республикасынын мамлекеттик дипломдордуна ээ болгондуктан;
 • Акысыз билим алуу алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөндүктөн;
 • Бакалаврдан кийин магистратура жана докторантура программалары болгондуктан; 
 • Бүтүрүүчү үчүн негизги адистиктен тышкары кошумча экинчи адистиктин дипломуна ээ болуу мүмкүнчүлүгү берилгендиктен;
 • Эл аралык студент алмашуу программалары, чет өлкөлөрдө практикадан өтүү жана эл аралык конкурстарга катышуу мүмкүнчүлүктөрү ыйгарылгандыктан;
 • Билим берүү кыргыз, түрк тилдеринде жүргүзүлгөндүктөн.
 • Билим берүү тилдеринен тышкары башка чет тилдерин: орус, англис, кытай, немец тилдерин үйрөнүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөндүктөн;
 • Окууда ийгиликке жетишкен студенттер стипендия менен камсыз болгондуктан; - акысыз медициналык кызмат; 
 • Заманбап имарат жана акыркы технологиядагы жабдыктар менен камсыздалган лабораториялар;
 • Жеңилдетилген төлөмдөгү тамак-аш жана жатакана;
 • Көп улуттуу билим алуу чөйрөсү (университетте 18 өлкө жана ар түрдүү аймактан келген студенттер окушат).

Сынакка катталуу үчүн керектүү документтер

 

 

Катталуу үчүн төмөнкү документтер каттоо комиссиясына тапшырылышы керек:

 • Орто мектепти же атайын кесиптик орто окуу жайын бүтүргөндүгү жөнүндө документтин көчүрмөсү;
   
 • Аттестат жана аттестатын көчүрмөсү;
   
 • Паспорт жана паспорттун көчүрмөсү;
   
 • Жалпы Республикалык Тестирлөөнүн (ЖРТ 110 баллдан жогору алгандар гана каттала алышат) сертификаты жана анын көчүрмөсү;
   
 • Акыркы үч ай ичинде түшкөн 2 даана фотосүрөт (3х4 өлчөмүндө);
   

Каттоо акысы катары жалпы сынакка кирүүчү абитуриенттерден 300 сом, чет тил сынагына кире турган абитуриенттерден кошумча 300 сом алынат.

Сынакка катталуу үчүн керектүү документтер
 

Катталуу үчүн төмөнкү документтер каттоо комиссиясына тапшырылышы керек:


 • Орто мектепти же атайын кесиптик орто окуу жайын бүтүргөндүгү жөнүндө документтин көчүрмөсү;
   
 • Аттестат жана аттестатын көчүрмөсү;
   
 • Паспорт жана паспорттун көчүрмөсү;
   
 • Жалпы Республикалык Тестирлөөнүн (ЖРТ 110 баллдан жогору алгандар гана каттала алышат) сертификаты жана анын көчүрмөсү;
   
 • Акыркы үч ай ичинде түшкөн 2 даана фотосүрөт (3х4 өлчөмүндө);
   
 • Каттоо акысы катары жалпы сынакка кирүүчү абитуриенттерден 300 сом, чет тил сынагына кире турган абитуриенттерден кошумча 300 сом алынат.