Üniversite Adayları 2018


Эмне үчүн МАНАС?

 • Бүтүрүүчүлөр Кыргыз Республикасынын жана Түркия Республикасынын мамлекеттик дипломдордуна ээ болгондуктан;
 • Акысыз билим алуу алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөндүктөн;
 • Бакалаврдан кийин магистратура жана докторантура программалары болгондуктан; 
 • Бүтүрүүчү үчүн негизги адистиктен тышкары кошумча экинчи адистиктин дипломуна ээ болуу мүмкүнчүлүгү берилгендиктен;
 • Эл аралык студент алмашуу программалары, чет өлкөлөрдө практикадан өтүү жана эл аралык конкурстарга катышуу мүмкүнчүлүктөрү ыйгарылгандыктан;
 • Билим берүү кыргыз, түрк тилдеринде жүргүзүлгөндүктөн.
 • Билим берүү тилдеринен тышкары башка чет тилдерин: орус, англис, кытай, немец тилдерин үйрөнүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөндүктөн;
 • Окууда ийгиликке жетишкен студенттер стипендия менен камсыз болгондуктан; - акысыз медициналык кызмат; 
 • Заманбап имарат жана акыркы технологиядагы жабдыктар менен камсыздалган лабораториялар;
 • Жеңилдетилген төлөмдөгү тамак-аш жана жатакана;
 • Көп улуттуу билим алуу чөйрөсү (университетте 18 өлкө жана ар түрдүү аймактан келген студенттер окушат).

Сынакка катталуу үчүн керектүү документтер

 

 

Катталуу үчүн төмөнкү документтер каттоо комиссиясына тапшырылышы керек:

 • Орто мектепти же атайын кесиптик орто окуу жайын бүтүргөндүгү жөнүндө документтин көчүрмөсү;
   
 • Аттестат жана аттестатын көчүрмөсү;
   
 • Паспорт жана паспорттун көчүрмөсү;
   
 • Жалпы Республикалык Тестирлөөнүн (ЖРТ 110 баллдан жогору алгандар гана каттала алышат) сертификаты жана анын көчүрмөсү;
   
 • Акыркы үч ай ичинде түшкөн 2 даана фотосүрөт (3х4 өлчөмүндө);
   
 • Каттоо акысы катары жалпы сынакка кирүүчү абитуриенттерден 300 сом, чет тил сынагына кире турган абитуриенттерден кошумча 300 сом алынат.

   

 • Сынакка катталуу үчүн керектүү документтер

Катталуу үчүн төмөнкү документтер каттоо комиссиясына тапшырылышы керек:


 • Орто мектепти же атайын кесиптик орто окуу жайын бүтүргөндүгү жөнүндө документтин көчүрмөсү;
   
 • Аттестат жана аттестатын көчүрмөсү;
   
 • Паспорт жана паспорттун көчүрмөсү;
   
 • Жалпы Республикалык Тестирлөөнүн (ЖРТ 110 баллдан жогору алгандар гана каттала алышат) сертификаты жана анын көчүрмөсү;
   
 • Акыркы үч ай ичинде түшкөн 2 даана фотосүрөт (3х4 өлчөмүндө);
   
 • Каттоо акысы катары жалпы сынакка кирүүчү абитуриенттерден 300 сом, чет тил сынагына кире турган абитуриенттерден кошумча 300 сом алынат.