Эне тил майрамы


1989-жылы 23-сентябрда кылым карыткан кыргыз тилибиз мамлекеттик тил болуп кабыл алынган.
Кыргыз тилинин өнүгүшүнө 23 жылдан бери салым кошуп келе жаткан "Манас" университетибиз кыргыз тилинин мындан ары өнүгүшүнө дайыма кызмат кылууга даяр.
Айтылуу Манас бабабыз, залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов сүйлөгөн кыргыз тилибизди урпактан-урпакка татыктуу өткөрүп берүү биздин милдетибиз! Кыргыз тилибизди сактайлы! 23-сентябрь Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тил күнү майрамы куттуу болсун!