Манаста күз


Күз — жаратылыштын ажайып мезгили. "Сүйүктүү университетибизде күз" аттуу фотоальбом

 

 

 

 

Фотограф: Наргиза Эгизбекова