Öğrenci Evleri


Öğrenci Evleri'ne kayıt olma şartları:

Öğrenci Evlerine kabulü kesinleşmiş öğrenciler aşağıda belirtilen belgeleri tamamladıktan sonra verilen tarihler arasında evraklarını Öğrenci Evleri Müdürlüğüne teslim ettiğinde kesin kaydını yaptırmış olur. Kesin kayıt için gerekli belgeler:

a) Öğrencinin Öğrenci Evleri ilke ve kurallarına aynen uyacağına, aksi takdirde Öğrenci Evleri ile ilişkisinin kesileceğine dair, örneği Öğrenci Evleri Müdürlüğü'nden alınacak taahhütname;

b ) Pasaport fotokopisi;

c) Öğrenci Belgesi (Üniversitemizin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından alınacaktır) ;

d ) 4 adet vesikalık fotoğraf;

e ) Sağlık Raporu - Devlet Hastanesi veya Sağlık Ocaklarından alacakları tek imzalı Sağlık Raporu, Eliza Testi Raporu, Hepatit B Testi Raporu, Tüberküloz Testi Raporu ve Kan Grubunu belirtir raporu kurum doktoruna onaylatılarak Öğrenci Evleri Müdürlüğüne teslimi gerekmektedir( Sağlık raporu aynı zamanda Üniversitemizin kurum doktorlarından da alınabilmektedir).

Müdür: Adil AKTAŞ

İletişim bilgiler:

Cengiz AYTMATOV Kampusu, 720038, Cal, Bişkek, KIRGIZİSTAN

Tel: +996 312 49 27 56-67 (1147)