Öğrenci Evleri


ÖĞRENCİLERİN KAYIT İÇİN GETİRMELERİ GEREKEN DOKÜMANLAR
 
Öğrenci belgesi ( Öğrenci İşleri Dairesinden verilmektedir. İİBF binası 1. kat)
Sağlık raporu(Üniversitemiz Sağlık Merkezi tarafından verilmektedir, Kırgızistan dışından gelen öğrencilerin bulundukları ülkeden almaları kendi menfaatlerine olacaktır.)
   
Depozito (2500 Som) ve barınma ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
   
2 adet fotoğraf (3x4 ebatında)
    Pasaport fotokopisi
    2 adet şeffaf dosya
    İkametgah belgesi
    Tüm öğrencilerin başvuruda eğer belirtmişler ise;
 
    Anne- baba durumlarına ait belgeleri (evlilik, boşanma, vefat)
    Üniversitede okuyan kardeşi var ise öğrenci belgesi
    Engel durumu ile ilgili belirtilen belgeleri  kayıt sırasında getirmeleri gerekmektedir.


Müdür: Adil AKTAŞ

İletişim bilgiler:

Cengiz AYTMATOV Kampusu, 720038, Cal, Bişkek, KIRGIZİSTAN

Tel: +996 312 49 27 56-67 (1147)