Öğrenci Konseyi


Üniversite Senatosu’nun 01/03/2001 tarih ve 2001-34 sayılı kararıyla "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüpleri Yönergesi" çıkarılarak öğrencilerimizin eğitim ve öğretim konularında ilgili kurul ve platformlarda temsil edilmeleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine üniversite desteği sağlanmıştır.

Öğrenci Konseyi, üniversitemiz öğrencilerini üniversite içinde ve dışında temsil eden tek yetkili organizasyondur. Konsey, öğrenciler ile üniversite yönetimi arasındaki bağı kurarak, öğrencilerin demokratik bir şekilde üniversite yönetimine katılmasını sağlar. Bu katılım, öğrenci konseyindeki üyelerin; fakülte ve bölüm toplantılarına katılarak, öğrenci konseyi başkanının da üniversite senato toplantılarında görüş ve önerilerini üniversite yönetimiyle paylaşması ile sağlanır. Öğrenci Konseyi oluşumları, öğrenciler ve idare arasında köprü vazifesi görerek, öğrencilerin her türlü sorun ve görüşlerini değerlendirip hayata geçirmek gibi çok önemli bir misyona sahiptir. Ayrıca öğrenci sorunlarının çözüm sürecinde gerekli işleri ve takibini sürdürür.

Öğrenci Konseyi Başkanlığı Yönetim Kurulu
 

 

 
 

Askarbek ABDUAKİMOV

Başkan

   

Onur KAYA

Başkan vekili

 

Bektursun SIDIKOV

Üye

Artur RASULBEKOV

Üye

Acar MATRAYİMOVA

Muhasebe

Kantemir ZAKİROV

Sekreter

Alibek TURGUNBOYEV

Üye

 
ÖĞRENCİ KONSEYİ DENETLEME KURULU
 

Yusuf ÇETİN 

Üye

Furkan ESAD AYDIN

Başkan

Bekboldu ASKERBEKOV

Üye

 
İletişim bilgileri:

720044, Bişkek, Kırgızistan, Tınçtık caddesi, 56

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1. kat, 107 oda

Tel. +996 312 49 27 56-67 (1147)