Öğrenci Konseyi


Üniversite Senatosu’nun 01/03/2001 tarih ve 2001-34 sayılı kararıyla "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüpleri Yönergesi" çıkarılarak öğrencilerimizin eğitim ve öğretim konularında ilgili kurul ve platformlarda temsil edilmeleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine üniversite desteği sağlanmıştır.

Öğrenci Konseyi, üniversitemiz öğrencilerini üniversite içinde ve dışında temsil eden tek yetkili organizasyondur. Konsey, öğrenciler ile üniversite yönetimi arasındaki bağı kurarak, öğrencilerin demokratik bir şekilde üniversite yönetimine katılmasını sağlar. Bu katılım, öğrenci konseyindeki üyelerin; fakülte ve bölüm toplantılarına katılarak, öğrenci konseyi başkanının da üniversite senato toplantılarında görüş ve önerilerini üniversite yönetimiyle paylaşması ile sağlanır. Öğrenci Konseyi oluşumları, öğrenciler ve idare arasında köprü vazifesi görerek, öğrencilerin her türlü sorun ve görüşlerini değerlendirip hayata geçirmek gibi çok önemli bir misyona sahiptir. Ayrıca öğrenci sorunlarının çözüm sürecinde gerekli işleri ve takibini sürdürür.
 

Öğrenci Konseyi Başkanlığı Yönetim Kurulu
     
 

Alina TİLEKTEŞOVA

Başkan

   

Serhat AKBAŞ

Başkan Vekili

 

Bayastan KARIBEKOV

Üye

Salim AKBAŞ

Üye

Nazima TULANOVA

Muhasip

Nursultan KANAEV

Genel Sekreter

Muhammed ABİLAKİMOV

Üye


 

 

Öğrenci Konseyi Başkanlığı Denetleme Kurulu

Ercan AKINALİEV

Üye

Çağatan ÇAĞAY

Başkan

Mert YUSUF ER

Üye

 


İletişim bilgiler:

Cengiz AYTMATOV Kampüsü, 720038, Cal, Bişkek, KIRGIZİSTAN

İİBF 1 kat. 107 oda

Tel: +996 312 49 27 56-67 (1147)