Отправка сообщения. * Işaretli tüm alanların doldurulması zorunludur.

720044, Bişkek, KIRGIZİSTAN, Tınçtık Caddesi, 56
Telephone: +996 312 54 19 42
           +996 312 54 19 43
FAX:       +996 312 54 19 35
E-mail:    students@manas.edu.kg