Кат жиберүү. * менен белгиленген бардык талаалар толтурулуусу абзел.

720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН, Тынчтык проспекти, 56
Telephone: +996 312 54 19 42
           +996 312 54 19 43
FAX:       +996 312 54 19 35
E-mail:    students@manas.edu.kg