Студенттик клубдар


   Студенттик клубдар - студенттик жашоонун маанилүү бир бөлүгү болуп саналат. Студенттик клубдар студенттерибизге өзүн өзү өнүктүрүүгө, команда катары иштөөгө жол көрсөтүп, бош убактыларын социалдык, маданий жана спорттук иш-чаралар менен өткөрүү үчүн курулган студенттик бирикмелер. 2018-2019 - окуу жылында университетибизде 20-дан ашык студенттик клуб иш жүргүзүүдө.

Студенттик клубдардын тизмеси:

"Ойлоншоу" клубу   "Инсандык өнүгүү" клубу "Ак-ниет" кайрымдуулук клубу "Театр"  клубу "Computer Science" клубу

Тыныстан Темиржан уулу

Кудайберген Султанбеков Аскарбек Абдуакимов Мехмет Костекчи

Онур

Кайа

"Дебат" клубу (орус лигасы) "Дебат" клубу (кыргыз лигасы) "Агропрогесс" клубу "Enactus  Manas" клубу 'Biota' экологдор клубу
Анвар Муслимов Жоомарт Шайдылдаев Капар Насирдинов Нурсултан Матказиев Венера Эдилбек   кызы
"Лыжа тебүүчүлөр" клубу "Туризм" клубу

"AIESEC" клубу

Эл аралык мамилелер клубу Экономика клубу
Ясин  Доган Далер Жээналиев Айдын Камилов Тимур Бапиев
Каныкей Ишенакунова
"Тамашака" клубу "Велосипед тебүүчүлөр" клубу "Тилмечтер" клубу "English Conversation" клубу "Manas Art" клубу
Эржан Султанов Батухан Атеш Нуржигит Мырзабеков Айдын Камилов Rebus