Эл аралык студенттер координаторлугу


 

Координаторлук 2015-жылдын февраль айында ректорлук тарабынан түзүлгөн. Максаты-университетибизде билим алып жаткан чет элдик студенттердин илимий, социалдык, спорттук, маданий жана билим багытындагы иш-чараларга активдүү катышуусуна көмөк көрсөтүү, боордош өлкөлөрдүн маданиятын жана өз маданиятыбызды таанытуу.

 

 

Эл аралык студенттер координаторлугу өлкө өкүлдөрү:

   
 

Кыргызстан

Нурсултан Канаев

 +996 554 987 198

Түркия

    Рамазан Көролу

 +996 702 981 694

 


Афганистан

Халил Каркин

+996 702 742 444

Өзбекстан

Гүлнур Ибрагимова

 +996 706 999 035

Тажикстан

Олимжон Рашидов

 +996 703 999 791

Казакстан

Камран Алиев

+7 778 588 0805

Орусия

Людмила Абдина

+996 550 903 396

Түркмөнстан

Серажиддин Арсари

+996 702 978 594

Монголия

Раиса Ерланбек

+996 708 977 804

Азербайжан

Элмир Аллахвердиев

+996 705 356 470