Эл аралык студенттер координаторлугу


 

Координаторлук 2015-жылдын февраль айында ректорлук тарабынан түзүлгөн. Максаты-университетибизде билим алып жаткан чет элдик студенттердин илимий, социалдык, спорттук, маданий жана билим багытындагы иш-чараларга активдүү катышуусуна көмөк көрсөтүү, боордош өлкөлөрдүн маданиятын жана өз маданиятыбызды таанытуу.

 

 

Эл аралык студенттер координаторлугу өлкө өкүлдөрү:

   
 

Кыргызстан

Артур Расулбеков

 +996 779 982 302

Түркия

Огузхан Сайым 

 +996 558 111 929    

 

Афганистан

Енайатуллах Саедхаили

+996 555 857 520

Өзбекстан

Гүлүмкан Алдашева

 +996 774 913 075

Тажикстан

Хайотулло Азимов

+996 709 469897

Казакстан

Гүлзат Өтеубай

+7 771 694 0576Орусия

Жамол Абдурахманов

+996 556 008 895

Түркмөнстан

Мамет Мамедов

+996 706 970 709

Монголия

Раиса Ерланбек

+996 708 977 804

Азербайжан

Кемран Тапдыгов

+996 559 558 602