Эл аралык студенттер координаторлугу


 

Координаторлук 2015-жылдын февраль айында ректорлук тарабынан түзүлгөн. Максаты-университетибизде билим алып жаткан чет элдик студенттердин илимий, социалдык, спорттук, маданий жана билим багытындагы иш-чараларга активдүү катышуусуна көмөк көрсөтүү, боордош өлкөлөрдүн маданиятын жана өз маданиятыбызды таанытуу.

 

 

Эл аралык студенттер координаторлугу өлкө өкүлдөрү:

   
 

Кыргызстан

Айбек Темирбеков

 +996 555 227 318

Түркия

    Батухан Атеш

+996 704 250 922

 

Афганистан

Афрасяб Рагхистани

+996 555 857 520

Өзбекстан

Гүлнур Ибрагимова

 +996 706 999 035

Тажикстан

Шамшер Хасанов

 +996 709 082 777

Казакстан

Али Ибрагимов

+996 556 250 463Орусия

Жамол Абдурахманов

+996 556 008 895

Түркмөнстан

Серажаддин Арсари

+996 702 978 594

Монголия

Раиса Ерланбек

+996 708 977 804

Азербайжан

Элмир Аллахвердиев

+996 705 356 470