Студенттик кеңеш


         Университеттин Окумуштуулар кеӊешинин 2001-жылдын 1-мартындагы №34-чечими менен Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Студенттик Кеӊеши жана студенттик клубдардын иш алып баруусу боюнча инструкция” кабыл алынган. Аталган инструкция боюнча студенттердин билим берүүгө тийиштүү кеӊештерде жана платформаларда өкүлчүлүк кылуу жана социалдык, маданий спорттук иш-чарларды уюштуруу мүмкүнчүлүгү каралган. Университет Студенттик Кеңештин уюштурган иш-чараларына дайыма колдоо көрсөтүп келет.

         Студенттик кеӊеш университеттин ичинде жана тышында студенттик өкүл катары иш алпарган компетенттүү жалгыз уюм болуп саналат. Кеӊеш университет жана студенттер арасындагы байланышты түзүү менен, студенттердин демократиялык түрдө университетти башкаруусуна катышууну камсыз кылат. Бул жоопкерчилик Студенттик кеӊештин мүчөлөрү факультеттин, бөлүмдөрдүн жыйындарына катышып, ал эми кеӊештин төрагасы болсо университеттин Окумуштуулар кеӊешинин жыйындарында ой-пикир жана сунуштарын билдирип, жетекчилик менен бөлүшүү жолу аркылуу камсыздалат. Студенттик кеӊеш студент жана жетекчилик арасында көпүрө катары милдет аткаруу менен студенттердин ар түрдүү көйгөй жана маселелерине баа берип, ишке ашыруу сыяктуу  маанилүү миссияга ээ. Өзгөчө студенттердин көйгөйлүү маселелерин чечүү процессинде керектүү иш-чараларды жүргүзүү менен алардын аткарылышына көз салып турушат.


 
 
Башкаруу Тобу
     
 

Нурсултан Абдимиталип уулу

Төрага

   

Месут Жан Бинзет

Төраганын орун басары

 

Айчүрөк Бозорова

Мүчө

Аскар Абдуакимов

Мүчө

Элбий Эдилбеков

Бухгалтер

Балгарт Кенешов

Баш катчы

Кажымукан Курмангазы

Мүчө


 

 

 

 

Текшерүү тобу

Алия Айбекова

Мүчө

Мухаммед Али Гүвен

Төрага

Кадылбек Муканбетов

Мүчө


Байланыш:

720044, Бишкек, Кыргызстан, Тынчтык проспектиси, 56

ЭжБФ,107-бөлмө

Tел.: +996 312 49 27 56-67 (1147)