Студенттик кеңеш


 

         Университеттин Окумуштуулар кеӊешинин 2001-жылдын 1-мартындагы №34-чечими менен Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Студенттик Кеӊеши жана студенттик клубдардын иш алып баруусу боюнча инструкция” кабыл алынган. Аталган инструкция боюнча студенттердин билим берүүгө тийиштүү кеӊештерде жана платформаларда өкүлчүлүк кылуу жана социалдык, маданий спорттук иш-чарларды уюштуруу мүмкүнчүлүгү каралган. Университет Студенттик Кеңештин уюштурган иш-чараларына дайыма колдоо көрсөтүп келет.

         Студенттик кеӊеш университеттин ичинде жана тышында студенттик өкүл катары иш алпарган компетенттүү жалгыз уюм болуп саналат. Кеӊеш университет жана студенттер арасындагы байланышты түзүү менен, студенттердин демократиялык түрдө университетти башкаруусуна катышууну камсыз кылат. Бул жоопкерчилик Студенттик кеӊештин мүчөлөрү факультеттин, бөлүмдөрдүн жыйындарына катышып, ал эми кеӊештин төрагасы болсо университеттин Окумуштуулар кеӊешинин жыйындарында ой-пикир жана сунуштарын билдирип, жетекчилик менен бөлүшүү жолу аркылуу камсыздалат. Студенттик кеӊеш студент жана жетекчилик арасында көпүрө катары милдет аткаруу менен студенттердин ар түрдүү көйгөй жана маселелерине баа берип, ишке ашыруу сыяктуу  маанилүү миссияга ээ. Өзгөчө студенттердин көйгөйлүү маселелерин чечүү процессинде керектүү иш-чараларды жүргүзүү менен алардын аткарылышына көз салып турушат.


 
 
Башкаруу Тобу
 

 

 
 

Нурсултан Канаев

Төрага

   

Осман Йиген

Төраганын орун басары

 

Бегимай Бекбоева

Мүчө

Рысбек Кубанчбеков

Мүчө

Раиса Йерланбек

Бухгалтер

Бостонбек Бабаев

Баш катчы

Каныкей Турдубекова

Мүчө

 

Текшерүү тобу

Ажар Матрайимова

Мүчө

Мюжтеба Пек

Төрага

Кемран Тапдыгов

Мүчө

     


Байланыш:

720044, Бишкек, Кыргызстан, Тынчтык проспектиси, 56

ЭжБФ,107-бөлмө

Tел.: +996 312 49 27 56-67 (1147)