Студенттик кеңеш


         Университеттин Окумуштуулар кеӊешинин 2001-жылдын 1-мартындагы  2001-34 номерлүү чечими менен “Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Студенттик кеӊеши жана студенттик клубдардын иш алпаруусу боюнча инструкция” кабыл алынып, студенттердин билим берүү боюнча тийиштүү кеӊештерде жана платформаларда өкүлчүлүк кылуу максатында уюшулган жана алардын социалдык, маданий жана спорттук иш-чарларына университеттин колдоосу көрсөтүлүп келет.      

         Студенттик кеӊеш университеттин ичинде жана тышында студенттик өкүл катары иш алпарган компетенттүү жалгыз уюм болуп саналат. Кеӊеш университет жана студенттер арасындагы байланышты түзүү менен, студенттердин демократиялык түрдө университетти башкаруусуна катышууну камсыз кылат. Бул жоопкерчилик Студенттик кеӊештин мүчөлөрү факультеттин, бөлүмдөрдүн жыйындарына катышып, ал эми кеӊештин төрагасы болсо университеттин Окумуштуулар кеӊешинин жыйындарында ой-пикир жана сунуштарын билдирип, жетекчилик менен бөлүшүү жолу аркылуу камсыздалат. Студенттик кеӊеш студент жана жетекчилик арасында көпүрө катары милдет аткаруу менен студенттердин ар түрдүү көйгөй жана маселелерине баа берип, ишке ашыруу сыяктуу  маанилүү миссияга ээ. Өзгөчө студенттердин көйгөйлүү маселелерин чечүү процессинде керектүү иш-чараларды жүргүзүү менен алардын аткарылышына көз салып турушат.


 
 
Башкаруу тобу
     
 

Залкар Акылбек уулу

Төрага

   

Aтилла Гүвен

Төраганын орун басары

 

Айзирек Муктарова

Мүчө

Атакан Арслан

Баш катчы

Aйганыш Абдуллаева

Бахгалтер

Нарман Юсупов

Мүчө

Нурсейит Насиров

Мүчө


 

 

Текшерүү тобу

Керем Тосун

Мүчө

Салим Акбаш

Төрага

Алина Тилектешова

Төраганын орун басары


Байланыш:

720044, Бишкек, Кыргызстан, Тынчтык проспектиси, 56

ЭжБФ,107-бөлмө

Tел.: +996 312 49 27 56-67 (1147)