Таанытуу иш-чаралары


Университетибиздин активдүү студенттеринен түзүлгөн ыктыярдуу таанытуу тайпалары 2015-2016 окуу жылында Университетибизде окууну каалаган мектеп окуучулары үчүн ар түрдүү таанытуу, маалымат берүү иш-чараларын жүргүзүштү.

Кыргызстандын бардык облусттарында таанытуу иш-чаралары алкагында таанытуу өкүлдөрүбүз тарабынан бардыгы болуп 135 мектептин 5000ге жакын окуучусуна университетибиз жөнүндө кенен маалымат берилди.

Бишкек таанытуу өкүлдөрү болсо, жыл боюнча университетибиздин таанытуу комиссиясы жана массалык маалыматтар жана коомчулук менен байланыш бюросу менен биргеликте таанытуу көргөзмөлөрүнө катышып, Университетибизди жөнүндө маалымат алууга келген мектеп окуучуларына Кампусубузду кыдыртышты. Орточо эсеп менен жыл боюнча Бишкек таанытуу өкүлдөрү тарабынынан 4000 ге жакын окуучуга маалымат берилди.

Жыл боюнча таанытуу материалдары да үзгүлтүксүз таратылууда.

110 ыктыярдуу таанытуу өкүлү катышкан бул иш-чара кийинки жылдары да Студенттик иштер башкармалыгынын борбордук бөлүмү тарабынан улантылмакчы.