Students Clubs


   Студенттик клубдар - студенттик жашоонун маанилүү бир бөлүгү болуп саналат. Студенттик клубдар студенттерибизге өзүн-өзү өнүктүрүүгө, команда менен иштөөгө жол көрсөтүп, бош убактыларын социалдык, маданий жана спорттук иш-чаралар менен өткөрүү үчүн курулган студенттик бирикмелер. 2015-2016 - окуу жылында университетибизде 20 студенттик клуб иш жүргүзүп, 47 ге жакын ар түрдүү иш-чаралар уюштурулган.