Rektör Prof. Dr. Sebahattin BALCI Öğrenci Konseyi ile görüştü.


27 Ekim 2016 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sebahattin BALCI ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr.  Anvarbek MOKEEV 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı seçilen

Öğrenci Konseyi ile yapılan tanışma toplantısında kimlik kartları ile beraber  rozetlerini de verdiler. 

Üniversite Senatosu’nun 01/03/2001 tarih ve 2001-34 sayılı kararıyla "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüpleri Yönergesi" çıkarılarak öğrencilerimizin eğitim ve öğretim konularında ilgili kurul ve platformlarda temsil edilmeleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine üniversite desteği sağlanmıştır.

Öğrenci Konseyi, Üniversitemiz öğrencilerini Üniversite içinde ve dışında temsil eden tek yetkili organizasyondur. Konsey, öğrenciler ile Üniversite yönetimi arasındaki bağı kurarak, öğrencilerin demokratik bir şekilde üniversite yönetimine katılmasını sağlar. Bu katılım, Öğrenci Konseyindeki üyelerin; Fakülte ve Bölüm toplantılarına katılarak, Öğrenci Konseyi Başkanı’nın da Üniversite Senato toplantılarında görüş ve önerilerini Üniversite yönetimiyle paylaşması ile sağlanır. Öğrenci Konseyi oluşumları, öğrenciler ve idare arasında köprü vazifesi görerek, öğrencilerin her türlü sorun ve görüşlerini değerlendirip hayata geçirmek gibi çok önemli bir misyona sahiptir. Ayrıca öğrenci sorunlarının çözüm sürecinde gerekli işleri ve takibini sürdürür.

Muhabir: Asel ŞAMİLOVA