Hoş Geldiniz


Rektör ve Rektör Vekilinden

         

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, iki kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa kurulan uluslararası nitelikli, özel statülü bir devlet üniversitesidir. Kuruluşundan bu yana büyük emek, çaba ve kaynak sarf edilip, her iki ülkenin bilgi ve birikimlerinden en üst düzeyde yararlanılarak bu günlere gelen üniversitemiz 24. yaşını idrak etmektedir.
 
Orta Asya’nın en gelişmiş kampusüne sahip olan Üniversitemiz, Türk Dünyası ve akraba topluluklar başta olmak üzere, bölgedeki diğer ülkelerden de öğrenci kabul etmekte ve Fakülte, Yüksekokul ile Enstitüleri bünyesinde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim yapmakta, iş dünyası ve topluma verdiği hizmetleri sürdürmektedir. 
 
Üniversitemizin kuruluş amacına uygun olarak, öğrencilerimiz ortak kültür değerlerimizin etrafında birlik, beraberlik, sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk ve dayanışma duyguları ile yoğrularak Türklük bilincinin geliştirilmesine çalışmakta, mezunlarımızın ülkelerinin kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunabilecek ve küresel anlamda istihdam edilebilirlik vasfı yüksek, üstün nitelikli insanlar olarak yetiştirilmesine özen gösterilmektedir.
 
25. yaşında 9000’den fazla mezun veren üniversitemiz; omurgası, bilişim teknolojileri ve modern donanımlar olan, ileri teknolojik ve fizikî alt yapı ile desteklenen çağdaş eğitim-öğretim programları ile toplumun her kesimine hizmetlerini sürdüren ve dünya bilimine katkı yapmaktaki kararlılığını devam ettiren bir üniversitedir.
 
İnsan merkezlilik, çevreye duyarlılık ve hizmete odaklılık ilkelerinin ışığında yaşayan bir organizma olan üniversitemiz Atatürk ilkeleri ve Manas’ın vasiyetlerinden almış olduğu güç ile eğitimde bir uluslararası marka ve bir dünya üniversitesi olarak Üniversiteler Dünya’sında rekabette ön sıralarda olabilmek için başlatmış olduğu yürüyüşü azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.
 
Eğitim-Öğretime başladığı 1997 yılından bu yana yenilikçilik anlayışı içerisinde büyüme ve gelişmesini sürdürüp, çağdaş ve modern bir bölge üniversitesi olma özelliği kazanan üniversitemiz Bolonya süreci ile uyumlu olarak uluslararasılaşmaya özel önem vermektedir. 
 
Bu bağlamda, Üniversite olarak, bölge ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her yöresindeki üniversite ve Yükseköğretim Kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak veya çift diploma programları ve proje geliştirme konularında somut işbirlikleri yapılmasına özen göstermekteyiz. Buna ilaveten, öğrenci ve öğretim elemanı yelpazemizdeki çeşitliliği daha zenginleştirmeyi hedefliyoruz.
 
Öte yandan esnek, modüler ve sorun çözmeye odaklı eğitim programları geliştirerek toplumun ve iş dünyasının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayı aslî görevlerimizden sayıyoruz.
 
Üniversitemiz, Yüksek Öğretim kurumları ve iş dünyası başta olmak üzere her alanda dünyanın her yöresinden kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğine ve birlikte çalışmaya açık olduğumuzu ifade ediyor, web sitemizi ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz.
 
  
 
       Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN                                Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV
 
                    Rektör                                                                  Rektör Vekili