‘Enactus Manas’ aktif öğrencileri bekler


4 Ekim 2016 tarihinde ‘Enactus Manas’ tanıtım etkinliğini gerçekleştirdi. Öğrenciler dışında bu etkinliğe Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Merkez Bina Şübesi Müdürü Kıyal TURDAKUNOVA, ‘Enactus Kyrgyzstan’ icra müdürü 

Gulbarchin SUYUNOVA ve ‘Enactus Manas’ yönetim kurulu üyesi Aybek CANGAZİYEV katıldı.

Etkinlik ‘Enactus’ hakkında tanıtım filmi ile başladı. Enactus genç liderleri ve işadamlarını birleştiren global bir kuruluştur. Bu programa 36 ülkede 1700 üniversite ve 66500 öğrenci üye olmuştur.