Sevgili Öğrenciler.


Sevgili Öğrenciler. Bahar Döneminde offline eğitime geçiş ile ilgili Fakülte Dekanları ve Yüksekokul Müdürleri ile görüşmeler sürmektedir. Üniversitemizin Senatosu tarafından resmi karar alınınca, tüm öğrencilerimize duyuru yapılacaktır. Rektörlük