Сүймөнчүктүү студенттер!


Сүймөнчүктүү студенттер! Жазгы семестрден баштап офлайн режимде окуу боюнча факультет декандары жана жогорку мектептин мүдүрлөрү менен азырынча талкуулар жүргүзүлүүдө. Университетибиздин Окумуштуулар кеңешинин чечими кабыл алынгандан кийин студенттерибизге кулактандыруу кылынат. Ректорат