KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ HAKKINDA KISA BİLGİ


Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ilk mezunlarını 2002-2003 eğitim-öğretim yılında vermiştir. Bu zamana kadar üniversitemizden 14 ülke ve 23  akraba topluluklarından 8382’den fazla öğrencimiz mezun olmuştur.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mezunlar Derneği 21 Nisan 2006 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından GR0042381 numaralı kararnameyle resmi olarak yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemiz mezunlarını bir araya getirmek, ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve fikirleri paylaşmak, çeşitli vesilelerle bir araya gelmek ve Manas Ruhunu yaşatmak için kurulan Mezunlar Derneği mezunlarımız ile iletişimini güçlü bir şekilde sürdürmektedir.

Mezunlar Derneğinin faaliyetlerine bakacak olursak;

Mezunlar ile telefon ve sosyal medya (facebook, instagram, twitter v.b) aracılığıyla iletişim kurmaktadır.

Her yıl en az bir defa Mezunlar Derneğinin faaliyetleri, hedefleri, planları ve mezunlarımızın mesleki ve sektörel durum analizleri ile bilgiler Üniversite Üst Yönetimine sunulmaktadır. 

Üniversitemizde yapılmış olan önemli etkinlikler çerçevesinde başarılı mezunlarımız bu etkinliklere davet edilmektedir. Mezunlarımız öğrenci kulüplerinin etkinliklerine de iştirak ederek tecrübelerini öğrencilere aktarmaktadır. 

Mezunlar tarafından kurulmuş olan Kariyer Merkezi, gelen talepler doğrultusunda mezunlarımıza iş olanakları sunma, mezunlarımıza istihdam konusunda yardımcı olma konularında faaliyetler yürütmeye başlamıştır.

Rektörlüğümüzün desteğiyle Mezunlarımız için üniversitemizin tüm imkanlarından faydalanabilmeleri için Mezun Kimlik Kartı düzenlenmiştir.

 
Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu

 

     
 

Başkan

 

Başkan Vekili

 

 

 

 
 

Kerim SARIGÜL

Üye

Recep YÜRÜMEZ

Genel Sekreter

 

 

Cunus GANİYEV

Muhasip

Fatih SERÇE

Üye


 

 

Mezunlar Derneği Denetleme Kurulu

Kemal GÖZ

Üye

Seyil NACİMUDİNOVA

Başkan

Döölötbek EŞKENOV

Üye

 

İletişim bilgiler:

Merkez Bina Kampüsü, Tınçtık cad. 56, Bişkek, KIRGIZİSTAN

Merkez Bina, 1 kat. 110. oda

Tel: +996 312 54-19-42 (160)