Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü seçimleri başladı


01 Ekim 2016 tarihinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü’ne ülke temsilcileri seçimleri başladı. Kırgızistan temsilcisi olarak  Semetey SEYTEK UULU, Bermet KULBAYEVA, Türkiye temsilcisi  olarak ise, Ahmet ÇAKIRCA ve Enes BOLAT seçildi.

08 Ekim 2016 tarihinde seçimler devam ederek Kazakistan temsilcisi olarak Farman YUSUPOV, Möldir İSAHANOVA, Rusya’dan  Şamurad ŞAMURADOV,  Zarifa ABDUMAMİNOVA, Tacikistan’dan ise Curabek SAFAROV, Abdulvohid HUDOYBERDİYEV seçilmişlerdir.

15 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşen seçimlerde ise, Türkmenistan’dan Begenç KURBAN ve Bakı GILICOV, Özbekistan’dan Nazira ORDOBAYEVA ve Boyzok SAİTBURHONOV, Afganistan’dan ise, Abdullah ÖMER ve Ali Şer KARİMİ temsilci olarak seçilmişlerdir.

Azerbaycan, Moğolistan ve Çin temsilcilerinin seçimleri 22 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşecektir.

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü amacı Üniversitemizde öğrenim görmekte olan Uluslararası öğrencilerin nitelikli eğitim-öğretim görmelerine, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere düzenli bir şekilde katılmalarına yardımcı olmak, değişik kültürleri tanımasına destek sağlamak ve mezun olunca Üniversitemizin gönüllü tanıtım elçileri olarak çalışmalarına devam etmelerini sağlamaktır.