Кышкы экскурсия


Бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын 5-кышкы экскурсиясы.

Бардык бүтүрүүчүлөр жана кызматкерлерибизди  үй-бүлөлөрү менен бирге чакырабыз!