Tanıtım ve Oryantasyon 2017


Büyük çabalar sonucu, Üniversitemizde eğitim görme hakkını kazanan Dünya’nın birçok farklı ülkesinden gelen öğrencilerimize, Üniversiteye, şehre ve ülkeye adapte olma sürelerini kısaltmak, başka ülkelerden gelen öğrencilerle kaynaşmalarını sağlamak, geldikleri ilk günlerde yaşanacak aksaklıklarda yanlarında olmak, Üniversite ve Yurt kayıt işlemlerine yardımcı olmak amacıyla ÖİDB Öğrenci ve Mezun Koordinasyon Şubesi tarafından Tanıtım ve Oryanrtasyon Programları yürütlmektedir.

1)Oryantasyon programından yararlanmak isteyen öğrencilerimiz, 01 Eylül 2017 tarihine kadar, geliş tarihi, saati ve havayolu şirketini Üniversitemiz mail adresine göndermeleri durumunda, görevli arkadaşlar tarafından Manas havalimanından karşılanıp, kampüs içerisindeki öğrenci evlerine yerleştirilecektir. Havaalandan karşılama işleri 03-11 Eylül 2017 tarihleri arasında yürütülecektir.


2)Öğrenci Evlerine yerleşen öğrencilerin Yurt ve Üniversite’ye kayıt işlemlerinde (sağlık belgeleri, pasaport işlemleri v.s.) yardımcı olmak amacıyla ÖMKŞ koordinesinde faaliyet gösteren Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ve Tanıtım Ekibi öğrencileri destek vereceklerdir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine Yerleştirilen Adaylardan Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler:
T.C. Vatandaşları İçin
• Adayın ÖSS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı
• Adayın Mezun Olduğu Okuldan Aldığı Diplomanın Aslı veya Mezuniyet Belgesi (Başarı Belgesi Mezuniyet Belgesi Yerine Kullanılmaz)
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Vatandaşlık Numaralı)
• İkametgah Belgesi (Türkiye’den)
• Akciğer Mikroröntgen çekimi doktor raporlu
• 15 Adet Vesikalık Fotograf (3x4 cm)
• Pasaport Fotokopisi
• Erkek Öğrenciler İçin Askerlik Şubesinden Alacakları “Bir Fakülte veya Yüksekokula Kayıt Olmasında Askerlikçe Bir Sakınca Olmadığına” Dair Belge
• Lise diplomasının ruçşaya noter tasdikli çevirisi (Bişkek’te yapılacak)

3)Yeni kayıt yapan öğrencilere doğru ve net bilgi vermek amacıyla Üniversitemiz Birim Sorumluları, Öğrenci Konseyi ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü’nün katılımları ile Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir.


4)22 Eylül 2017 tarihinde ise Üniversitemiz Üst Yönetimi ile Tanışma ve Sohbet Toplantısı düzenlenecektir.


5)23 Eylül 2017 tarihinde Üst Yönetimin katılımı ile birlikte Şehir ve Ala-Arça Gezisi düzenlenecektir.