Дебат клубу, кыргыз лигасы


Ошентип бул сезондун алгачкы тренинги болуп өттү.

Тажрыйбалуу дебатёрлор А.Өмүрбеков, Ж.Исабеков дебат чөйрөчүнө жаңыдан кадам таштап жаткан студенттерге дебаттын сырларын ачып баалуу кеп -кеңештери менен бөлүшүштү.

Даярдаган: Дебат клубу, кыргыз лигасы