“ЖАШ МАРКЕТИНГЧИЛЕР” КЛУБУ ЖАҢЫ МҮЧӨЛӨРҮ МЕНЕН ТААНЫШТЫ


2020-жылдын 30-октябрында Студенттик Кеңешке караштуу “Жаш маркетингчилер” клубу тарабынан жаңы окуу жылы клуб ачылышы жана жаңы мүчөлөр менен таанышуу программасы уюштурулду. Семинар Google Meet тиркемеси аркылуу онлайн режимде өткөрүлдү.
Программада клубдун максаттары жана милдеттери, түзүлүшү, иштеши, принциптери жана жол жоболору, ошондой эле 2020-2021- окуу жылына карата клубдун иш-аракеттери жана долбоорлору жөнүндө маалымат берилди. Андан кийин Жаш маркетингчилер клубунун жаңы мүчөлөрү таанышышты.


Даярдаган: Мухаммед Рамазан Куртоглу
Которгон: Луиза Мелис кызы